Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019

Επιστολή Δημάρχου Ε.Γερολιόλιου προς Δημότες Δ.Δίου-Ολύμπου για την αποτύπωση της κατάστασης την 31-8-2019


Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες
Στην έναρξη αυτής της δημοτικής περιόδου θεωρούμε υποχρέωσή μας, να σας ενημερώσουμε σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν  ο Δήμος στις 31-08-2019,όπως  άλλωστε δεσμευτήκαμε,  τόσο προεκλογικά, όσο και στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό είναι απαραίτητο, ώστε ο εντολοδόχος και τελικός κριτής, δηλαδή εσείς, να κρίνετε την αρχόμενη την από 1ης Σεπτεμβρίου 2019 δημοτική περίοδο, γνωρίζοντας την αλήθεια, με αριθμούς και δεδομένα.

Οι συνεργάτες μου κι εγώ, τους τελευταίους δύο μήνες, προσπαθήσαμε να ενημερωθούμε και να κατανοήσουμε την πραγματική κατάσταση του δήμου. Συνεργαστήκαμε με τις υπηρεσίες του Δήμου και τους υπαλλήλους, οι οποίοι πρόθυμα  μας παρείχαν αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τους τομείς τους.Εργαστήκαμε, προκειμένου να είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι, στο πλαίσιο της νομιμότητας, της ηθικής και του χρέους.
 Βέβαια, είχαμε την εντύπωση (όπως άλλωστε και σεις), ότι πρόκειται να διαδεχθούμε ένα εντελώς αποσαθρωμένο σύστημα διοίκησης, ένα Δήμο σε οικονομική αδυναμία και κατεστραμμένες υποδομές λειτουργίας. Ήταν αδύνατο όμως, να φανταστούμε τα πραγματικά μεγέθη και την τραγικότητα της κατάστασης.
Σήμερα με τρόπο θεσμικό, ως Δήμαρχος του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προχωρώ στην παρακάτω καταγραφή και αποτύπωση της κατάστασης για την ενημέρωσή σας.
Η ενημέρωση αφορά:
Α. Την αποτύπωση των οικονομικών του Δήμου.
 Ζήτησααπό τον απελθόντα Δήμαρχο, με τα υπ. αριθμ.13869/12-08-2019  και  13870/12-08-2019  έγγραφά μου, να ενημερωθώ σχετικά με τις πιθανές οφειλές της Δ.Ε.Α.Δ.Ο.  Α.Εκαι του Δήμου,  δηλαδή τι χρωστούμε και σε ποιον. Κι αυτό, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχω γίνει δέκτης πολλών αιτημάτων από επαγγελματίες, για οφειλές από εργασίες που παρείχαν στο Δήμο. Πιο συγκεκριμένα, οι οφειλές αυτές αφορούν τις αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών – εργασιών,  κατά είδος και αξία, για τις οποίες  λόγω του εκτάκτου χαρακτήρα τους δεν προβλέφθηκε ψήφιση πίστωσης στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου, δεν υφίσταται η σχετική έκθεση ανάληψης δαπάνης και αναμένεται να είναι απαιτητές από τους προμηθευτές – πιστωτές του Δήμου μας.
Όσον αφορά τη Δ.Ε.Α.Δ.Ο.  Α.Ε απάντηση δεν υπήρξε.
Όσον αφορά το Δήμο, με το υπ. αριθμ. 14823/30-08-2019 έγγραφο του απερχόμενου Δημάρχου,μου γνωστοποιήθηκε μια ασαφής και ελάχιστα κατατοπιστική αποτύπωση. Κατόπιν τούτου, την πραγματική απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου και της Δ.Ε.Α.Δ.Ο.  Α.Ε θα την αποτυπώσουν ορκωτοί λογιστές, οι οποίοι εκλήθησαν για το σκοπό αυτό. Το πόρισμα, όταν είναι έτοιμο, θα δοθεί στη δημοσιότητα.
Β. Την κατάσταση της Υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων (στόλος και προσωπικό) την 31η Αυγούστου 2019.
·        Ο Δήμος καλείται τον Αύγουστο να περισυλλέξει περισσότερους από 120 τόνους σκουπιδιών ημερησίως, έργο  που απαιτεί τουλάχιστον δέκα απορριμματοφόρα και ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης. 
·        Επιχειρησιακά ο Δήμος μας διαθέτει μόνο δύο λειτουργικά απορριμματοφόρα, με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΝΤ 7361 και ΚΗΗ 3357 και επιπλέον άλλο ένα, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8291 που η ηλικία του υπερβαίνει τα 30 έτη και έπρεπε ήδη να είχε παροπλιστεί.
·        Δεν υπάρχει πλυντήριο για τους κάδους.
·        Δεν υπάρχουν λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων, παρά μόνο  ελάχιστοι και σε κακή κατάσταση.Υπάρχει έλλειμα τουλάχιστον 500 κάδων.
·        Στον προϋπολογισμό, οι κωδικοί για τη συντήρηση και την αγορά ανταλλακτικών των οχημάτωνέχουν εξαντληθεί, δηλαδή έχουν μηδενικά υπόλοιπα, γι΄ αυτό και τα απορριμματοφόρα βρίσκονται σε άθλια κατάσταση.
·        Δεν υπάρχει σταθερό πρόγραμμα αποκομιδής, γιατί απλά δεν μπορεί να τηρηθεί.
·        Υπάρχουν περιοχές στο Δήμο μας, όπου η αποκομιδή γίνεται ανά μία ή δύο εβδομάδες χωρίς  να είναι προσδιορισμένο χρονικά πότε θα συμβεί.
·        Και το πιο σημαντικό, δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό αποκομιδής, παρά μόνο δύο άτομα,ενώ οι εννιά συμβασιούχοι υπάλληλοι δίμηνης απασχόλησης,  παρά τις φιλότιμες και υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν, δεν επαρκούν.
Όσον αφορά τη συνδρομή της ιδιωτικής εταιρείας αποκομιδής στην οποία ανατέθηκε επικουρικός ρόλος με τρία απορριμματοφόρα, αυτή κατέστη δυνατή μόλις την 12η Αυγούστου, μέχρι 31 Αυγούστου 2019, αφού η αδράνεια της απελθούσας δημοτικής αρχής υπήρξε παροιμιώδης.
Προφανώς σύστημα ανακύκλωσης δεν υφίσταται, παρά τις πομπώδεις εξαγγελίες των προηγούμενων μηνών και την τοποθέτηση αντίστοιχων μπλε κάδων , αποκλειστικά για το θεαθήναι…
Στο σημείο αυτό κρίνω σκόπιμο να σας ενημερώσω ότι από το Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής με αριθμό 14794/30-08-2019προκύπτει ότι δηλώθηκε στις 10-06-2019 στην Αστυνομία,  κλοπή τριών μη λειτουργικών απορριμματοφόρων και ενός οχήματος πλύσεως κάδων, που έγινε στο διάστημα από 20-05 έως 10-06-2019, από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΑΔΟ. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Με λίγα λόγια δεν υπάρχει υπηρεσία αποκομιδής. Πρέπει να επανασυσταθεί και να οργανωθεί με τρόπο τέτοιο, ώστε το επόμενο καλοκαίρι να βρει το δήμο μας καθαρό και περιποιημένο.
Γ. Τον μηχανολογικό  και τεχνικό εξοπλισμό.
 Αν και ζητήσαμε να υπογραφεί Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής, αυτό δεν κατέστη δυνατό, και έτσι σας παραθέτουμε τον πίνακα κατάστασης οχημάτων με εισερχόμενο πρωτόκολλο του αμαξοστασίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου που ίσχυε στις 31-08-2019.
Επίσης δεν λειτουργούσε Γραφείο Κίνησης Οχημάτων, ούτε και  Αποθήκες Χρέωσης Υλικού, Ηλεκτρολογικού ή Υδραυλικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
Α/Α
ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1
ΤΟΥΟΤΑ ΚΗΥ 2896
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΑΚΙΣΤΗ-(ΦΡΕΝΑ ΜΙΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ)
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
2
IVECO  ΚΗΥ 4229
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ-ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
3
PIAGGIO KNI 324
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ
ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
4
PIAGGIO KNI 325
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ
ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
5
KOMATSUM.E.49121
ΔΕΑΔΟΛ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΑΛΗ
MHX ΕΡΓΟΥ
6
MERCEDES ME 85310
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ(ΑΣΥΜΦΟΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
MHX ΕΡΓΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
7
ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 123799
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΑΛΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)
MHX ΕΡΓΟΥ
8
RAM Μ.Ε. 49120
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ(ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ)
MHX ΕΡΓΟΥ
9
ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 85332
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
MHX ΕΡΓΟΥ
10
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 39161
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΦΟΔΣΑ - ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
MHX ΕΡΓΟΥ
11
UNIMOG Μ.Ε.90862/07
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΗ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. ΓΙΑ 2,5 ΧΡΟΝΙΑ(ΚΟΣΤΟΣ 500 ΕΥΡΩ
MHX ΕΡΓΟΥ
12
UNIMOG ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)
MHX ΕΡΓΟΥ
13
MITSUBISHI ΚΗΥ 4222
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
14
VW ΚΗΥ 7005
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
15
HYUNDAY ΚΗΥ 4226
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΚΑΛΗ(ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
16
TOYOTAΚΗΥ 2829
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
17
TOYOTAΚΗΥ 2852
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
18
MERCEDES ΚΗΥ 7082
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
19
MERCEDES ΚΗΥ 2850
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ-ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΦΟΡΤΗΓΟ
20
MERCEDES ΚΗΥ 2890
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ-ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΦΟΡΤΗΓΟ
21
MERCEDES ΚΗΗ 5301
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
ΦΟΡΤΗΓΟ
22
MAZDA ΚΗΥ 7027
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
ΦΟΡΤΗΓΟ
23
HYUNDAY ΚΗΥ 7096
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
24
ΚΙΑ ΚΗΗ 5323
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΚΑΛΗ(ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
25
IVECOΚΗΥ 7055
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
ΦΟΡΤΗΓΟ
26
ISUZUKHY 7066
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ-ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΦΟΡΤΗΓΟ
27
MAZDA ΚΗΥ 7020
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ-ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΦΟΡΤΗΓΟ
28
HYUNDAY ΚΗΥ 7097
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
29
HYUNDAY ΚΗI 8257
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
30
ΚΝΙ 223
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΚΑΛΗ (ΧΡHΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)
ΔΙΚΥΚΛΟ
31
ΚΝΙ 225
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΚΑΛΗ (ΧΡHΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)
ΔΙΚΥΚΛΟ
32
ΦΟΡΤΩΤΗΣ Ο&Κ 906
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
33
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
UNIMOG

ΑΡΙΣΤΗ
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

34
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
HILTIP

ΑΡΙΣΤΗ
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

35
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
HILTIP

ΑΡΙΣΤΗ
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

36
ΤΡΑΚΤΕΡ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

37
ΙΣΤΟΣ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

38
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΤΡΑΚΤΕΡ

ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)

39
ΤΑΡΟ ΚΗΥ 2897
ΔΕΑΔΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΑΚΙΣΤΗ(ΣΑΣΜΑΝ ΦΡΕΝΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΦΑΝΑΡΙΑ)
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
40
MAZDA KNH 8434
ΔΕΑΔΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡHΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
41
RAM ME 3119
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
42
ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ(3)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
MHX ΕΡΓΟΥ
43
ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
MHX ΕΡΓΟΥ

44
ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΑΚΙΣΤΗ (ΧΡΗΖΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
ΜΗΧ ΕΡΓΟΥ

Τα συμπεράσματα είναι δυστυχώς αυτονόητα.
Η αλήθεια είναι πάντα ωφέλιμη.
Η νέα δημοτική αρχή και οι δημοτικοί υπάλληλοι, όλο το έμψυχο δυναμικό του Δήμου μας, αποβλέπουμε στην κατανόηση και τη βοήθειά σας. Να είστε σίγουροι ότι με οργάνωση, πολλή δουλειά, νοικοκυροσύνη και σεβασμό στη δημοτική περιουσία θα αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή, δημιουργώντας, σε εύλογο χρονικό διάστημα, τον Δήμο που μας αξίζει.
Σας ευχαριστώ
Βαγγέλης Γερολιόλιος
Δήμαρχος Δίου - Ολύμπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου