Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

Α΄ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ - Το πρόγραμμα 2019-2020


                                         
   2019-2020       ΚΑΝΟΝΙΚ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ
                                                           Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
          1  η αγωνιστική
    1                                  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ            - ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                 -
                                        ΠΑΠ1998
    2                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ        - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ               -
    3                                  ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ      - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                     -
    4                                  Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                    - ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ                  -
    5                                  Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                    - Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012      -
    6                                  ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ            - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ                 -
    7                                  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ               -

          2  η αγωνιστική
    1                                  ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ          - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ             -
    2                                  Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                    - ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                   -
    3                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ        - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                     -
    4                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ        - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ               -
    5                                  ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ           - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ                   -
                                                                                    ΠΑΠ1998
    6                                  Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 -                                   ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ       -
    7                                  ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ          - Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                           -
          3  η αγωνιστική
    1                                  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                           -
    2                                  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ            - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ                 -
                                        ΠΑΠ1998
    3                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ        - Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012      -
    4                                  ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ      - ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ                  -
    5                                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ              - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ               -
    6                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ        - ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                 -
    7                                  ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ            - Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                           -
          4  η αγωνιστική
    1                                  Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                    - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ               -
    2                                  ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ           - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ               -
    3                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ        - ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                 -
    4                                  Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                    - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ                   -
                                                                                    ΠΑΠ1998
    5                                  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               - ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                   -
    6                                  Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 -                                   ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ      -
    7                                  ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ          - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ             -
          5  η αγωνιστική
    1                                  ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ          - Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012      -
    2                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ        - ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ                  -
    3                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ        - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ                 -
    4                                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ              - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                           -
    5                                  ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ      - Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                           -
    6                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ        - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                      -
    7                                  ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ            - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ                   -
                                                                                    ΠΑΠ1998
          6  η αγωνιστική
    1                                  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ            - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ             -
                                        ΠΑΠ1998
    2                                  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                     -
    3                                  Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                    - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ               -
    4                                  Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                    - ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                 -
    5                                  ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ          - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ               -
    6                                  Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 -                                 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ     -
    7                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ        - ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                   -
          7  η αγωνιστική
    1                                  ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ          - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                      -
    2                                  Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 -                                 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ    -
    3                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ        - Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                           -
    4                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ        - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ                   -
                                                                                    ΠΑΠ1998
    5                                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ              - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ               -
    6                                  ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ            - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ             -
    7                                  ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ           - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                           -
          8  η αγωνιστική
    1                                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ              - ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                   -
    2                                  ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ      - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ               -
    3                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ        - ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                 -
    4                                  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ            - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ               -
                                        ΠΑΠ1998
    5                                  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               - ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ                  -
    6                                  Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                    - Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012      -
    7                                  Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                    - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ                 -
          9  η αγωνιστική
    1                                  ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ          - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                      -
    2                                  Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                    - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                           -
    3                                  Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 -                                  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ     -
                                                                                    ΠΑΠ1998
    4                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ        - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ             -
    5                                  ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ            - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ               -
    6                                  ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ          - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                     -
    7                                  ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ           - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ               -
        10  η αγωνιστική
    1                                  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ            - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                           -
                                        ΠΑΠ1998
    2                                  ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ          - ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                   -
    3                                  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               - Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                           -
    4                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ        - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ                 -
    5                                  ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ      - Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012      -
    6                                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ              - ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ                  -
    7                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ        - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ               -
        11  η αγωνιστική
    1                                  ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ           - ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                 -
    2                                  Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 -                                ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ   -
    3                                  ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ          - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                     -
    4                                  Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                    - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ             -
    5                                  Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                    - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ               -
    6                                  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ            - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                      -
                                        ΠΑΠ1998
    7                                  ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ            - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ               -
        12  η αγωνιστική
    1                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ        - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                           -
    2                                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ              - Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                           -
    3                                  ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ      - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                      -
    4                                  ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ           - ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                   -
    5                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ        - Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012      -
    6                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ        - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ                   -
                                                                                    ΠΑΠ1998
    7                                  ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ          - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ                 -
        13  η αγωνιστική
    1                                  ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ      - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ               -
    2                                  ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ            - Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012      -
    3                                  ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ          - ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ                  -
    4                                  Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                    - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ               -
    5                                  Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                    - ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                 -
    6                                  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ               -
    7                                  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ            - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                     -
                                        ΠΑΠ1998
        14  η αγωνιστική
    1                                  ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ          - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ                   -
                                                                                    ΠΑΠ1998
    2                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ        - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ               -
    3                                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ              - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ             -
    4                                  ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ           - Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                           -
    5                                  Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 -                                      Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ         -
    6                                  ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ          - ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                   -
    7                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ        - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                      -
        15  η αγωνιστική
    1                                  ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ      - ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                 -
    2                                  ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ            - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                           -
    3                                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ              - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ               -
    4                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ        - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ               -
    5                                  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ            - ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ                  -
                                        ΠΑΠ1998
    6                                  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               - Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012      -
    7                                  Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                    - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ                 -
        16  η αγωνιστική
    1                                  Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                    - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                      -
    2                                  ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ          - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ                   -
                                                                                    ΠΑΠ1998
    3                                  Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 -                                ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ   -
    4                                  ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ           - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ             -
    5                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ        - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                     -
    6                                  ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ          - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ               -
    7                                  Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                    - ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                   -
        17  η αγωνιστική
    1                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ        - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                           -
    2                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ        - ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ                  -
    3                                  ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ          - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ               -
    4                                  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ            - Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                           -
                                        ΠΑΠ1998
    5                                  ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ            - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                      -
    6                                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ              - Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012      -
    7                                  ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ      - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ                 -
        18  η αγωνιστική
    1                                  Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 -                                 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ    -
    2                                  ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ           - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ               -
    3                                  ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ          - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ               -
    4                                  Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                    - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                     -
    5                                  Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                    - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ             -
    6                                  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ               -
    7                                  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ            - ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                   -
                                        ΠΑΠ1998
        19  η αγωνιστική
    1                                  ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ      - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ                   -
                                                                                    ΠΑΠ1998
    2                                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ              - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                      -
    3                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ        - Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                           -
    4                                  ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ          - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                           -
    5                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ        - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ                 -
    6                                  ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ           - Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012      -
    7                                  ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ            - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ               -
        20  η αγωνιστική
    1                                  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               - ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                 -
    2                                  ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ          - Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012      -
    3                                  Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                    - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ               -
    4                                  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ            - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ               -
                                        ΠΑΠ1998
    5                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ        - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                     -
    6                                  ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ      - ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                   -
    7                                  Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                    - ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ                  -
        21  η αγωνιστική
    1                                  ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ            - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                     -
    2                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ        - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ             -
    3                                  ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ          - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ               -
    4                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ        - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ                   -
                                                                                    ΠΑΠ1998
    5                                  ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ           - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                      -
    6                                  Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 -                                      Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ         -
    7                                  ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ          - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                           -
        22  η αγωνιστική
    1                                  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ                 -
    2                                  Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                    - Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                           -
    3                                  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ            - Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012      -
                                        ΠΑΠ1998
    4                                  ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ      - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ               -
    5                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ        - ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                   -
    6                                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ              - ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                 -
    7                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ        - ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ                  -
        23  η αγωνιστική
    1                                  Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                    - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ                   -
                                                                                    ΠΑΠ1998
    2                                  ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ            - ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                 -
    3                                  Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                    - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                      -
    4                                  ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ          - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ               -
    5                                  Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 -   ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ  -
    6                                  ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ           - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                     -
    7                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ        - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ               -
        24  η αγωνιστική
    1                                  ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ          - ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ                  -
    2                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ        - Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012      -
    3                                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ              - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ                 -
    4                                  ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ      - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                           -
    5                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ        - Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                           -
    6                                  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ                   -
                                                                                    ΠΑΠ1998
    7                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ        - ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ                   -
        25  η αγωνιστική
    1                                  Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                    - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ               -
    2                                  Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                    - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ                     -
    3                                  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ               - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ             -
    4                                  ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ            - ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ                  -
    5                                  Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 -                                ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ   -
    6                                  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ            - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ               -
                                        ΠΑΠ1998
    7                                  ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ          - ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                 -
        26  η αγωνιστική
    1                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ        - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ             -
    2                                  Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 -                                  ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ     -
    3                                  ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ           - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ                 -
    4                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ        - Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ                           -
    5                                  ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ          - Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ                           -
    6                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ        - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                      -
    7                                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ              - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ                   -
                                                                                    ΠΑΠ1998

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου