Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019

«Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση βλαβών καταστρώματος οδού σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας στα όρια του Νομού Πιερίας»

Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση βλαβών καταστρώματος οδού σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας στα όρια του Νομού Πιερίας» από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας:«Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, υλοποιούνται απαραίτητες παρεμβάσεις, για την αποκατάσταση ζημιών των καταστρωμάτων οδικού δικτύου και τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών οδήγησης, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Πιερία το Νοέμβριο του 2017»


Τη σύμβαση του έργου «Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση βλαβών καταστρώματος οδού σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας στα όρια του Νομού Πιερίας», υπέγραψε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου.

Το έργο-προϋπολογισμού μελέτης 1.200.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)-με χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018,έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών-ζημιών των καταστρωμάτων οδικού δικτύου-την αρμοδιότητα συντήρησης έχει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας- μετά τη θεομηνία που έπληξε την Πιερία τη 15η  έως τη 17η  Νοέμβριου του 2017.

Οι κυριότερες εργασίες που προβλέπονται μεταξύ άλλων να πραγματοποιηθούν είναι:

α)Διανοίξεις και καθαρισμοί-μόρφωση παράπλευρων τάφρων τριγωνικής ή μη διατομής, ερεισμάτων σε μεγάλο τμήμα οδών και επενδύσεις τμημάτων αυτών.
β)Καθαρισμοί φρεατίων, σωληνωτών και κιβωτοειδών οχετών.
γ)Κατασκευή τεχνικών έργων (κιβωτοειδών και σωληνωτών οχετών, serazaneti, τοίχων αντιστήριξης κ.α.) σε θέσεις που δημιουργήθηκαν προβλήματα εκτεταμένων ζημιών-διαβρώσεων.
δ)Εργασίες κατασκευής - αποκατάστασης επιχώματος οδού και εργασίες κατασκευής-ανακατασκευής στρώσεων οδοστρωσίας οδού.
ε)Εργασίες αποκατάστασης φθαρμένων ασφαλτικών επιφανειών καταστρώματος των οδών.
στ)Εργασίες σήμανσης-ασφάλισης των οδών, με αποκαταστάσεις τμημάτων φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας, κ.α..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου