Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019

Χωρίς νερό ΞΑΝΑ Κούκος και Νέα Τραπεζούντα! - Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΚ

Η παρατεταμένη ανομβρία σε συνδυασμό με την δραματική μείωση της διαθέσιμης ποσότητας νερού τόσο των πηγών όσο και των ‘’αναβρικών’’ γεωτρήσεων της περιοχής των Ρυακίων-μιας και η μια εκ των δυο γεωτρήσεων έχει πλέον τεθεί εκτός λειτουργίας έχει διαμορφώσει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη το διαθέσιμο νερό για τους οικισμούς Κούκου και Ν. Τραπεζούντας τείνει προς εξαφάνιση.

Σημειώνεται πως τόσο οι ‘’αναβρικές’’ γεωτρήσεις όσο και το δίκτυο τροφοδότησης του αντλούμενου από αυτές νερού προς τους οικισμούς Κούκου και Ν. Τραπεζούντας δεν ανήκουν στην περιουσία-δικαιοδοσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. αλλά στον Δήμο Κατερίνης μετά την διάλυση του Πρ. Συνδέσμου Βόρειας Πιερίας. Δεδομένου πως η υδροδότηση των δυο αναφερόμενων οικισμών υποστηρίζεται αποκλειστικά από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις του πρ. Συνδέσμου Βόρειας Πιερίας η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με δικά της μέσα, προσωπικό και κονδύλια προσπαθεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη υδροδότηση τόσο του Κούκου όσο και της Ν. Τραπεζούντα.

Εντούτοις η πρωτοφανής μείωση της διαθέσιμης ποσότητας νερού σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία οδηγούν σε διακοπές της υδροδότησης στους εν λόγω οικισμούς.  Δεδομένου ότι εξαντλήθηκαν όλες οι υπάρχουσες λύσεις, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με την διαδικασία του Κατεπείγοντος ολοκληρώνει την μίσθωση κατάλληλου-πιστοποιημένου βυτίου-υδροφόρας μεταφοράς ύδατος με σκοπό την άμεση υποστήριξη των υδρευτικών δεξαμενών τόσο του Κούκου όσο και της Ν. Τραπεζούντας.
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα διαρκέσει για όσο διάστημα αυτό κριθεί απαραίτητο και μέχρι την εξομάλυνση της λειτουργίας των υδρευτικών εγκαταστάσεων των εν λόγω οικισμών. Το πιστοποιημένο βυτίο ανήκει σε εταιρεία των Αθηνών και από το πρωί του Σαββάτου 31.08.2019 θα εκτελεί συνεχή δρομολόγια με σκοπό την τροφοδότηση ,με νερό κατάλληλο προς ανθρώπινη κατανάλωση, των υδρευτικών δεξαμενών του Κούκου και της Ν. Τραπεζούντας.

Σημειώνεται πως τέτοιους τύπους βυτίων διαθέτουν μόνο εταιρείες στην Αθήνα και στα νησιά συνεπώς δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι αμεσότερα.

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να ζητήσουμε για μια ακόμη φορά την κατανόηση και υπομονή από την πλευρά των κατοίκων του Κούκου και της Ν. Τραπεζούντας προσδοκώντας στην επίλυση των προβλημάτων της υδροδότησης αρχής γεννωμένης από την αυριανή ημέρα. Κάνουμε δε έκκληση για τον περιορισμό της κατανάλωσης του πολύτιμου νερού σε βασικές ανάγκες.
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δρούγκας Φώτιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου