Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

ΕΚΚΙΝΗΣΗ - Ορισμός ορκωτών λογιστών στον δήμο Κατερίνης

Άμεση και κατεπείγουσα προτεραιότητα της νέας αρχής με την ανάληψη των καθηκόντων της την 1η Σεπτεμβρίου ο ορισμός ορκωτών λογιστών
οι οποίοι πέραν του εκτεταμένου οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των πεπραγμένων της απερχόμενης διοίκησης θα ασχοληθούν με τον έλεγχο νομιμότητας-σκοπιμότητας των συμβάσεων που σωρηδόν υπογράφηκαν προεκλογικά και συνεχίζονται μετεκλογικά έως την 31-8-2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου