Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Αναβαθμίζεται ενεργειακά το κλειστό γυμναστήριο Αιγινίου - Έργο αξίας 395.127,80 €

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 395.127,80 €
Με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Έργων εντάχθηκε προς χρηματοδότηση το έργο με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Αιγινίου» προϋπολογισμού 395.127,80 ευρώ.
Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» που υποβλήθηκε από τον Δήμο Πύδνας – Κολινδρού.

Οι παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται να γίνουν αφορούν στην αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων και υαλοπινάκων, με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και διπλό υαλοπίνακα, την εγκατάσταση συστημάτων σκίασης ανοιγμάτων, την προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρος - νερού, θερμαντικής ισχύος 194 KW, την αντικατάσταση των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων με fan-coils, την εγκατάσταση δοχείου αδρανείας διπλής ενέργειας, την τοποθέτηση των απαιτούμενων υδραυλικών εξαρτημάτων που θα συνεισφέρουν στην ορθή λειτουργία του συνολικότερου συστήματος. Επίσης, την αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων του αγωνιστικού με φωτιστικά και λαμπτήρες τύπου LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον προβλέπεται και η προμήθεια και εξοπλισμός συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης όπως: φωτοβολταϊκό σύστημα ονομαστικής ισχύος 82kWp, για σύνδεση με net metering αντιστροφείς ισχύος (inverters) του φωτοβολταϊκού συστήματος, βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελ και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Όλα τα παραπάνω αποσκοπούν στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους του κτιρίου του κλειστού γυμναστηρίου Αιγινίου. Η Δημοτική Αρχή του Δήμου μέσα από τον συνεχή αγώνα και την υποβολή προτάσεων σε όλες τις προσκλήσεις του ΕΣΠΑ αποδεικνύει έμπρακτα την ετοιμότητά της αλλά και την προτεραιότητά της σε προτάσεις με γνώμονα την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων και την ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων προς όφελος των δημοτών.
Πηγή: Ολύμπιο Βήμα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου