Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

Πληρωμές Ιδιωτών - Απογραφή στον ΕΦΚΑ

Πριν λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος που ορίζει τη διαδικασία απογραφής στον ΕΦΚΑ και βάσει της οποίας ισχύουν τα εξής:

Τα πρόσωπα που θα αμειφθούν με τίτλο κτήσης υποχρεούνται να απογραφούν στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ με την ιδιότητα του "Αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών", ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη απογραφεί ή όχι για άλλη δραστηριότητα – απασχόληση. Αρμόδια υπηρεσία για την απογραφή είναι η υπηρεσία (ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ ανάλογα με την ασφάλιση του καθενός) του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Για την απογραφή ενδεχομένως να ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται η πρόθεση παροχής υπηρεσιών αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών. Η διαδικασία της απογραφής διενεργείται άπαξ και ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει τη σχετική βεβαίωση που εκδίδεται μέσω της Web εφαρμογής του Ενιαίου Μητρώου ΕΦΚΑ.

Κατά τη διαδικασία απογραφής καλό θα ήταν να έχετε μαζί σας Ταυτότητα, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση που είστε ασφαλισμένοι για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κάποιο ταμείο εκτός ΕΦΚΑ θα πρέπει κατά τη διαδικασία απογραφής να ζητήσετε απαλλαγή εισφορών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να προσκομίσετε τη σχετική βεβαίωση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε σε σχέση με τα παραπάνω, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την affiliate manager σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου