Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 15 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (7η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
5. Τροποποίηση της αριθμ. 269/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τους όρους παραχώρησης της έκτασης περίπου 2.500τ.μ. από το Ο.Τ. 158Α στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – Περιφερειακή Εφορεία Κεντρικής Μακεδονίας για τη στέγαση του 1ου Συστήματος Προσκόπων Κατερίνης Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
6. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης Δήμου – δημοτών
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
7. Λήψη απόφασης δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη στο υπό εκπόνηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κατερίνης του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου Κατερίνης στην ΠΕ Σιδ. Σταθμού (μετεγκατάσταση 8ου δημοτικού σχολείου)»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
8. Λήψη απόφασης για τη συμβολή του Δήμου Κατερίνης με ίδιους πόρους, στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης «Ανέγερση δημοτικού σχολείου Κατερίνης στην ΠΕ Σιδ. Σταθμού (μετεγκατάσταση 8ου δημοτικού σχολείου)» εφόσον η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I δεν είναι επαρκής
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
9. Λήψη απόφασης για α) υποβολή πρότασης ένταξης β) ορισμό ομάδας έργου, υπεύθυνου έργου και υπαλλήλου για την εκπόνηση και υποβολή του τεχνικού δελτίου και γ) ορισμό του Δήμου Κατερίνης ως φορέα λειτουργίας και συντήρησης, για το έργο με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 
10. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση εισόδων – εξόδων επί της επαρχιακής οδού Νο1 “Κατερίνης-Παραλίας” με την παράλληλη δεξιά βοηθητική οδό
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 
11. Εκλογή ενός υδρονομέα άρδευσης για την Τοπική Κοινότητα Εξοχής Δ.Ε. Ελαφίνας Δήμου Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο έτους 2019
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εκπαίδευση χειριστών ΣΜΗΕΑ»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
13. Έγκριση της υπ’ αριθ. 01/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Βρύας του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
14. Έγκριση της υπ’ αριθ. 02/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
15. Έγκριση της απευθείας και χωρίς δημοπρασία ανάθεσης των συγκομιστικών εργασιών (υλοτομία, μεταφορά, μετατόπιση, διάθεση των προϊόντων) των δασικών τμημάτων έτους 2019 του Δημοτικού δάσους της Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς, της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
16. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
17. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
18. Έγκριση απολογιστικών εργασιών και προμηθειών της ανάπλασης της Πλατείας Μακεδονίας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
19. Λήψη απόφασης για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ  Υπουργείου πολιτισμού και αθλητισμού – Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DMS)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
20. Χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριας κολυμβητικής δεξαμενής δημόσιας χρήσης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
21. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
22. Εξειδίκευση πιστώσεων που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6735.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» και τον Κ.Α. 00.6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
23. Έγκριση μετάβασης Δημοτικού Συμβούλου στην πόλη Τσάτσακ της Σερβίας
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
24. Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών 
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος
25. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: : Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ
Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου