Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει την 8 Απριλίου 2019,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (6η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι
4. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
6. Επιβολή προστίμου για την τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
7. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Νεοκαισάρειας με τα εντός αυτής κτίσματα
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
8. Λήψη απόφασης για παράταση της παραχώρησης χρήσης χώρου στο παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα Καταλωνίων του Δήμου Κατερίνης στον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Νοσταλγοί της παράδοσης»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
9. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Δημαρχείου για τη διενέργεια του 2ου Katerini Street Food Festival
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
10. Συγκρότηση επιτροπών α) παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και β) παραλαβής του αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως ισχύουν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
11. Παραχώρηση χώρου στο Πολιτιστικό Κέντρο Περιστάσεως στον σύλλογο Εύξεινος Λέσχη Περιστάσεως
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
12. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
13. Κατανομή υπολοίπων ΣΑΤΑ για τη χρηματοδότηση έργων, μελετών και προμηθειών
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
14. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης Δήμου Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο 2019
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος       
15. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυρασφάλεια ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος       
16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατεδάφιση υπάρχοντος διώροφου κτίσματος Δημοτικού αμαξοστασίου» (αρ. μελ.10/2018)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
17. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας ΒΑΤΑΝ, αρ.μελ. 40/2009»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» (Α.Μ. 42/2014 ) 
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος   
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ» (Α.Μ. 61/2015) 
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος       
20. Έγκριση αρδευτικής περιμέτρου αρδευτικού έργου Τριλόφου Δ.Ε. Ελαφίνας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος       
21. Έγκριση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης λουτρικών εγκαταστάσεων Δήμου Κατερίνης έτους 2019
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
22. Έγκριση του σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών έτους 2019
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
23. Τοποθέτηση αγάλματος του Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή του Πάρκου της Κατερίνης (πλησίον της διασταύρωσης των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Σβορώνου)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
24. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Μ.Π.Σ. «Ο Σβορώνος» για την τοποθέτηση της προτομής  του Συνταγματάρχη Δημ. Σβορώνου στην Δ.Κ. Σβορώνου
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος αποφοίτων των εκπαιδευτηρίων Παπαδημητρίου για την ονοματοδοσία οδού της Κατερίνης προς τιμήν του ιδρυτή αυτών Διονυσίου Παπαδημητρίου, καθηγητού φιλολόγου
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», αρ. μελ. 16/2012
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ», αρ. μελ.93/2010
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ», αρ. μελ. 117/2010
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ», αρ. μελ. 254/2009
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ», αρ. μελ. 187/2008
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
31. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
32. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τροποποιήσεων Σχεδίου, Πράξεων Τακτοποίησης και Αναλογισμού και Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής, προκειμένου να διανοιχθούν διάφορες οδοί»
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος
33. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού στις Πολεοδομικές Ενότητες Κέντρου Αναθεώρηση – Ευαγγελικών αναθεώρηση για τη διάνοιξη των οδών α΄ παρόδου Παρθενίου Βαρδάκα, Καποδιστρίου, Κολινδρού και Αχελώου και των παρόδων της, μεταξύ των Ο.Τ. 238, 239, 79, 100, 105, Κ.Χ.8, 74 Α, 75 Α, 234 Α, 234 Β, 234 Γ, 227, 233, 232 Α, Κ.Χ. 232Β, Κ.Χ. 232 Γ, 870 και 871
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος
34. Έκδοση κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, στον οικισμό Ανδρομάχης Δ.Κ. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
35. Παράταση της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. οικ. 12098/4.4.2018  μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Συμεωνίδου Ευθαλίας, για την «απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης», ως προς τη διάρκεια
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
36. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Νεκροταφείων του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος       
37. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
38. Εξειδίκευση πιστώσεων που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
39. Ορισμός μελών για τη σύσταση Επιτροπής Καταλληλόλητας από εκπροσώπους του Δήμου για τη μίσθωση του 14ου Δημοτικού σχολείου Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
40. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης έτους 2018
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης
41. Συζήτηση και υποβολή πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
42. Γνωμοδότηση για την υποβολή πρότασης ίδρυσης τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ
43. Γνωμοδότηση για την υποβολή πρότασης ίδρυσης τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης για το σχ. έτος 2019-2020
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ
44. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ

Η Πρόεδρος
 Καλλιόπη Τζουμέρκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου