Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

Ε. Σκούφα: «Με το αθλητικό νομοσχέδιο μπαίνουν κανόνες συμμετοχής, διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς» (βίντεο)

Ομιλία της βουλεύτριας ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας για το νομοσχέδιο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις»
«Ο αθλητισμός θα πρέπει να ενώνει και όχι πλέον να μας χωρίζει και με το νομοσχέδιο αυτό επιτυγχάνεται σε ένα μεγάλο βαθμό» ανέφερε η βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα στην ομιλία της κατά την συζήτηση του αθλητικού νομοσχεδίου με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις».
Όπως τόνισε η βουλεύτρια Πιερίαςμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται σημαντικά ζητήματα.

➤Ενίσχυση του εποπτικού ελεγκτικού ρόλου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού
«Είναι πολύ σημαντική η εκ νέου θέσπιση ενός ανώτατου ελεγκτικού εποπτικού μηχανισμού, της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενός οργάνου που ναι μεν ήδη υφίσταται, κρίνεται όμως απολύτως απαραίτητο να αποκτήσει ευρύτερες εξουσίες διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων. Όλοι, ακόμη και οι όχι τόσο σχετικοί ή ενεργά δραστηριοποιούμενοι στον χώρο του αθλητισμού, γνωρίζουμε ότι δυστυχώς ο χώρος του επαγγελματικού αθλητισμού είναι ταυτόχρονα και χώρος όπου δυστυχώς παγκοσμίως, αλλά και πανελλαδικά εμφιλοχωρούν φαινόμενα αδιαφάνειας, διαφθοράς, διαπλοκής, χειραγώγησης αγώνων κτλ. Γι’ αυτό και κρίνεται άκρως επιβεβλημένη η ενίσχυση του εποπτικού ελεγκτικού ρόλου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία πλέον καθίσταται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην εποπτεία του αρμόδιου ή της αρμόδιας για θέματα αθλητισμού Υπουργού. Φυσικά, υπάγεται και στον έλεγχο, όπως είπε ο Υπουργός, της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής.Ο βασικός πυρήνας της σκέψης της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι ότι ο αθλητισμός αφορά όλους τους πολίτες. Και ως τέτοιος ανήκει στη δημόσια σφαίρα. Κατά συνέπεια, η ανώτατη εποπτεία και του αθλητισμού, σύμφωνα και με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Συντάγματος, ανήκει -και πρέπει να ανήκει- στο κράτος ως το θεσμοθετημένο όργανο της οργανωμένης κοινωνίας» ανέφερε η κα Σκούφα.

➤Εκπροσώπηση και των δύο φύλων στις διοικήσεις των αθλητικών οργανώσεων όλων των βαθμίδων
Πολύ σημαντική θεωρείται, όπως πρόσθεσε η βουλεύτρια Πιερίας,η νομοθετική πρωτοβουλία για την ποσόστωση κατά ενός τρίτου στην εκπροσώπηση και των δύο φύλων στις διοικήσεις των αθλητικών οργανώσεων όλων των βαθμίδων και όχι μόνο των αθλητικών ομοσπονδιών. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις σε σχέση με το συγκεκριμένο μέτρο. Ειπώθηκε, για παράδειγμα, ότι το ισχύον μέτρο της ποσόστωσης 20% για τις γυναίκες είναι υπεραρκετό. Η εμπειρία, όμως, διαψεύδει όσους ισχυρίζονται κάτι τέτοιο.Είναι γεγονός ότι στα γήπεδα και στις κερκίδες κάθε αθλητικής διοργάνωσης και συμβάντος, από την προπόνηση μέχρι τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, βλέπουμε πλήθος γυναικών, είτε τις μανάδες να συντροφεύουν τα αθλούμενα παιδιά τους και να τα εμψυχώνουν είτε τις αθλήτριες είτε τις προπονήτριες. Οι γυναίκες έχουμε μέγιστη και σημαντικότατη ενεργό συμμετοχή στον αθλητισμό. Παρόλα αυτά, όταν βλέπουμε τα ανώτερα διοικητικά όργανα και στον χώρο του αθλητισμού, οι γυναίκες υποεκπροσωπούμαστε. Όπως ήδη αναφέρθηκε, από τα τριάντα δύο μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, μόνο οι δύο είναι γυναίκες, εκ των οποίων μόνο η μία είναι αιρετή.

➤Η συμμετοχή της γυναίκας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις και σε θέσεις ευθύνης
Αποτελώ μέλος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής για θέματα ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σε πάμπολλες συνεδριάσεις μας έχουμε επισημάνει το γεγονός ότι ενώ οι γυναίκες αποτελούμε το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού εν Ελλάδι -παρά αυτό το σημαντικότατο γεγονός- η συμμετοχή μας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις και σε θέσεις ευθύνης είναι ελάχιστη έως μηδαμινή.
Για τον λόγο αυτό, σε μία από τις συνεδριάσεις μας το θέμα ήταν οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και πολύ περισσότερο η λεγόμενη «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ, μία εργαλειοθήκη στην οποία κληθήκαμε ως Επιτροπή να καταθέσουμε προτάσεις. Και ο ΟΟΣΑ επιβάλλει -αν θέλετε- ή υποδεικνύει ότι πρέπει και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι το μέτρο της ποσόστωσης της τάξης του 30% δεν είναι βέβαια πανάκεια, αλλά αποτελεί σημαντικό μέτρο ενίσχυσης της δημόσιας εκπροσώπησής μας και ανάδειξης της ικανότητάς μας να διοικούμε, να είμαστε σε θέσεις ευθύνης και να λαμβάνουμε δημόσιες αποφάσεις.

➤Θεσπίζονται κανόνες διαφάνειας,συμμετοχής, εκλογής
Οι διατάξεις, επίσης, των άρθρων 26 και 28 είναι εξαιρετικά σημαντικές, καθώς διασφαλίζουν ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση αθλητικού σωματείου έχουν όλοι όσοι είναι μέλη του σωματείου για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος πριν από την ημερομηνία εγγραφής τους. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να αποφευχθεί η εγγραφή μελών προ των πυλών της γενικής συνέλευσης, μία εγγραφή που έχει ως συνέπεια να αναδεικνύονται πλαστές πολλές φορές πλειοψηφίες και να αλλοιώνεται σε κάθε περίπτωση το εκλογικό αποτέλεσμα.
Επίσης, η παράγραφος 1 του άρθρου 28 ορίζει ότι δικαίωμα ψήφου σε υπερκείμενη αθλητική ένωση έχουν τα αθλητικά σωματεία-μέλη της ένωσης τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και επιδεικνύουν μια ελάχιστη αγωνιστική δραστηριότητα βάσει των επισήμων φύλλων αγώνων. Σε όλους όσους και όλες όσες δραστηριοποιούνται ενεργά στο χώρο του αθλητισμού είναι γνωστό ότι υπάρχει το πολύ δυστυχές φαινόμενο των σωματείων-σφραγίδα. Με αυτήν τη ρύθμιση επιδιώκεται, λοιπόν, να απαλειφθεί ή τουλάχιστον να περιοριστεί το συγκεκριμένο φαινόμενο.
Όπως υπογράμμισε η κα Σκούφα, διατυπώθηκεκριτική για τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 26 βάσει των οποίων οι αρχαιρεσίες στα αθλητικά όργανα διεξάγονται είτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με ανώτατο όμως όριο σταυροδοσίας στο ένα τρίτο του συνόλου των θέσεων εκλογής, είτε με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων κάθε ψηφοδελτίου είναι ίσος τουλάχιστον με το ένα τρίτο των θέσεων εκλογής.

➤«Αλλεργία»Ν.Δκαι ΚΙΝ.ΑΛ στην απλή αναλογική
Όπως τόνισε η βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας,σε κάθε συζήτηση στο Κοινοβούλιο, όταν έρχεται το θέμα της απλής αναλογικής, διαπιστώνουμε από μεγάλα κομμάτια της αντιπολίτευσης, από την Αξιωματική Αντιπολίτευση και από το Κίνημα Αλλαγής, θα έλεγα, μία αλλεργία απέναντι στην απλή αναλογική. Το επιχείρημα που ακούγεται είτε για τις τοπικο-αυτοδιοικητικές εκλογές και τον «Κλεισθένη», είτε τώρα για το αθλητικό νομοσχέδιο, είναι ότι δήθεν με την απλή αναλογική δεν εξασφαλίζεται η κυβερνησιμότητα, δεν εξασφαλίζονται οι ισχυρές και αποτελεσματικές διοικήσεις.
Και θέλω ναθέσω ξανά το ερώτημα: Αν ισχύει αυτό,τότε γιατί σε πάμπολλες ευρωπαϊκές χώρες έχει ήδη καλλιεργηθεί και εμπεδωθεί σε απόλυτο βαθμό, σε μέγιστο βαθμό, η κουλτούρα των συνεργασιών και των συναινέσεων; Μήπως τελικά οι διοικήσεις οι οποίες λειτουργούν βάσει της αρχής του ενός ανδρός βολεύουν κάποιους; Θέλουμε να συντηρήσουμε αυτό το καθεστώς ή θέλουμε να έχουμε μια γνησιότερη εκπροσώπηση, μία λάμψη, αν θέλετε, μία ενίσχυση της ίδιας της δημοκρατίας και της πραγματικής και γνήσιας αντιπροσώπευσης;

➤Δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους αγώνες σε ομογενείς
Τέλος αναφέρθηκε στοάρθρο 35, το οποίο δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους αγώνες ερασιτεχνικού αθλητισμού και σε όλα τα αθλήματα σε ομογενείς, πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες τρίτης χώρας που διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για άδεια διαμονής, καθώς και στους δικαιούχους ή αιτούντες διεθνούς προστασίας. Με αυτήν τη ρύθμιση πιστεύουμε, ότι ενισχύεται όχι μόνο η ομαλή κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών που διαμένουν στη χώρα μας, αλλά και το αθλητικό δυναμικό των ελληνικών σωματείων και του αθλητισμού εν γένει.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου