Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018

Αντιμετώπιση της Διάβρωσης Ακτών στον Πλαταμώνα: 3.230.000 € στο Δήμο Δίου – Ολύμπου

Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Δίου – Ολύμπου για την κατασκευή του λιμενικού έργου «Αντιμετώπιση της Διάβρωσης Ακτών στον Πλαταμώνα» προϋπολογισμού 3.230.000 € που υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας 05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 7 υποθαλάσσιων κυματοθραυστών μήκους 90 μέτρων ο καθένας, σε απόσταση 85 μέτρων περίπου από την ακτή, καθαίρεση των παλαιών προβόλων και επαναπλήρωση της ακτής με άμμο σε μήκος 1.150 μέτρων. Εκτείνεται από τον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εως το Φλοίσβο. Το τελικό πλάτος της ακτής θα ξεπεράσει τα 12μ ενώ η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου, υπολογίζεται σε 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Δήμαρχος Κώστας Δημόπουλος και η Δημοτική Αρχή, συνεπείς στις δεσμεύσεις τους, προχώρησαν στην ωρίμανση της πρότασης εξασφαλίζοντας τις απαιτούμενες εγκρίσεις και υπέβαλλαν την πρόταση χρηματοδότησης. Η εκπόνηση της μελέτης ξεκίνησε το 2003 επι δημαρχίας Ιωάννη Τσαρούχα και συνεχίστηκε από την επόμενη δημοτική αρχή με Δήμαρχο Στέλιο Χονδρόπουλο. Μελετητές ήταν τα μέλη της ομάδος του Δρ. Σπύρου Χριστόπουλου, Πολιτικού Μηχανικού – Ακτομηχανικού.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης σε συνδυασμό με τη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου και τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση της παραλιακής οδού, ο Πλαταμώνας αλλάζει όψη, θωρακίζεται η φυσική του ομορφιά και αποκτά υποδομές διεθνών τουριστικών προδιαγραφών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου