Σάββατο 3 Μαρτίου 2018

Τακτική Γενική Συνέλευση Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης (ΔΗΜ.Τ.Ο.) Νέας Δημοκρατίας Κατερίνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΔΗΜ.Τ.Ο.) Ν.Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση (ΔΗΜ.Τ.Ο.) Νέας Δημοκρατίας Κατερίνης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού της Πανελλαδικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας και την υπ.αριθμ. 2/7-2-2018 απόφαση της, σας προσκαλεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ  2018 και ώρα 19.00’ στα γραφεία της (Βότση 9 – 1ος Όροφος- Κατερίνη), σε τακτική Γενική Συνέλευση, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Προεδρείο – Γραμματεία
ΘΕΜΑ 2: Χαιρετισμοί
ΘΕΜΑ 3: Διοικητικός – Πολιτικός Απολογισμός
3α: Διοικητικός Απολογισμός
  Εισηγητής: Γραμματέας ΔΗΜ.Τ.Ο.Ν.Δ. Κατερίνης Ναούμ Ευαγγελόπουλος
3β: Πολιτικός Απολογισμός
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο.Ν.Δ. Κατερίνης Σπύρος Κουλκουδίνας
ΘΕΜΑ 4:  Οικονομικός απολογισμός –
Εισηγητής: Ταμίας ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Κατερίνης Γιάννης Λάιος
ΘΕΜΑ 5:  Προγραμματισμός Α’ Εξαμήνου 2018 
  Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο.Ν.Δ. Κατερίνης:  Σπύρος Κουλκουδίνας
ΘΕΜΑ 6: Τοποθετήσεις –Προτάσεις Μελών
ΘΕΜΑ 7: Συμπεράσματα
Ενημέρωση για εκλογές 13ης Μαΐου 2018 στις Νομαρχιακές
και Τοπικές Οργανώσεις της Ν.Δ.
ΘΕΜΑ 8: Έντυπο Αξιολόγησης – Συμπλήρωση ερωτηματολογίου Αξιολόγησης

Για τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση Ν.Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

     Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Σπύρος Κουλκουδίνας Ναούμ Ευαγγελόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου