Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική  Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 21.02.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Ανάκληση της αριθμ. 3/2018 Α.Δ.Σ. που αφορούσε την αποδοχή ποσού 300.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών  για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος,  Δήμαρχος).

2. Αποδοχή ποσού 300.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών  για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, κατανομή του ποσού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος,  Δήμαρχος).
3. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2018.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).           
4. Λήψη απόφασης για κατανομή ΣΑΤΑ. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).           
5. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2017 του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).           
6. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Καθαριότητα παραλιακών ακτών του Δήμου Δίου - Ολύμπου».  (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
7. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων έτους 2018 και έγκριση τεύχους  κοινωνικο – οικονομικής μελέτης.   (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
8. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2018. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
9. Ανάκληση της αριθμ. 173/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
10. Λήψη απόφασης για τον εκ νέου προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Οικ. 3449/5-2-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος). 
11. Λήψη απόφασης για την λύση ή μη του υπ’ αριθμ. πρωτ. 11621/08-12-2010 ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του Παπαστάμου Αθανασίου και του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
12. Αποδοχή ποσού 90.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών  για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία, κατανομή του ποσού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος,  Δήμαρχος).
13. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  προμηθειών -  υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.  (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                                                               
14. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 22.000,00 τ.μ. στη θέση «Καραλή» της Τ.Κ. Ν. Πόρων στην Δ.Ε. Αν. Ολύμπου του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος). 
15. Εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης εμβαδού 450 τ.μ. του με αριθμ 16 κληροτεμαχίου δεξιά του ξενοδοχείου CRONWELL HELLAS στη Δ.Κ. Πλαταμώνα, για χρήση πάρκινγκ. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος). 
16. Εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης εμβαδού 26.700 τ.μ. της με αριθμ. 416 δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 26.914,00 τ.μ.  στη θέση «Μουτσάλα (σχολικό)» της Τ.Κ. Δίου  του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).           
17. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 21.000,00 τ.μ. τμήμα του με αριθμ. 749 τεμαχίου στη θέση «Παλιόβρυση» της Τ.Κ. Νέας Εφέσου στην Δ.Ε. Δίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).           
18. Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και καθορισμός των τιμών του μισθωτικού ανταλλάγματος, έτους 2018 για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
19. Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων του Δήμου. (Εισήγηση  Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).           
20. Ορισμός επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
21. Διαπίστωση αναγκαιότητας για την ανάθεση σε ιδιώτη της παροχής υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων & οργάνωση εκδηλώσεων & επικοινωνίας. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).
22. Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή κεντρικών προσαγωγών Ν. Πόρων – Ν. Παντελεήμονα – Σκοτίνας – Παραλιακών Οικισμών και αντλιοστάσιο Πλαταμώνα». (Εισήγηση  Γαλάνης Αστέριος, Δημοτικός Σύμβουλος).           
23. Έξοδα φιλοξενίας – δεξίωση της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας και της ακολουθίας του. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
24. Επιχορήγηση του  Γυμναστικού Αγωνιστικού Συλλόγου  Λιτοχώρου «Ο ΕΝΙΠΕΥΣ» (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
25. Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Εφέσου «Το Στουπί» (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
26. Επιχορήγηση του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου «Μύτικας» Λιτοχώρου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
27. Επιχορήγηση του Συλλόγου Α.Σ. ΕΡΜΗΣ Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
28. Επιχορήγηση του Συλλόγου   Ενοικιαζόμενων Δωματίων Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
29. Επιχορήγηση του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Παντελεήμονα. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
30. Επιχορήγηση του Συλλόγου   Ενοικιαζόμενων Δωματίων Νέων Πόρων «Ξένιος Ζεύς». (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
31. Έγκριση της αριθμ. 8/2018 απόφασης της ΔΕΥΑΔΟΛ που αφορά την έγκριση κανονισμού ύδρευσης & αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση  Γρεβενίτης Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος).           
32. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης μηχανήματος έργου (Γκρέιντερ) από τη ΔΕΑΔΟ Α.Ε μέχρι 31-12-2018. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος,  Δήμαρχος).                                                     
33. Καθορισμός ύψους αμοιβής κατ’ αποκοπή, στο Δικηγόρο Ελευθεριάδη Αθανάσιο του Θεοχάρη, που υπερβαίνει το όριο του κώδικα δικηγόρων. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος,  Δήμαρχος).                                                     
34. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
                                                                   
                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
                                                       Παπαμιχαήλ   Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου