Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Νομού Πιερίας: Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ύστερα από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 και παραβρέθηκαν όλα τα μέλη, πάρθηκε ομόφωνα η απόφαση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου, την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης που βρίσκεται στο 4ο χλμ Κατερίνης Παραλίας, με θέματα προς συζήτηση τα εξής:

Α) Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. (Πρόεδρος και Γραμματέας)
Β) Απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη λήξασα χρήση και απόφαση περί της εγκρίσεώς του ή όχι.
Γ) Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού και έκθεση περί της οικονομικής κατάστασης, απόφαση περί της εγκρίσεώς του ή όχι.
Δ) Υποβολή έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής και απόφαση περί της εγκρίσεώς του ή όχι.
Ε) Εκλογή μελών Εκτελεστικής και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Όλες οι διαδικασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα γίνουν σύμφωνα με το εναρμονισμένο καταστατικό του Συνδέσμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του εναρμονισμένου καταστατικού:
 1) Η Γενική Συνέλευση , βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός, των οικονομικά τακτοποιημένων Μελών του Συνδέσμου.
2) Εάν δεν υπάρξει απαρτία, κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται νέα συνεδρίαση την επόμενη ημέρα, οπότε πρέπει να παρίστανται το 1/3 πλέον ενός των μελών του Συνδέσμου, της παραγράφου 1  του παρόντος άρθρου.
3) Εάν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, συγκαλείται νέα (τρίτη) συνεδρίαση μετά παρέλευση δυο (2) ωρών, οπότε πρέπει να είναι παρόντες, το ένα τέταρτο (1/4) πλέον ενός των μελών του Συνδέσμου  της παραγράφου 1  του παρόντος άρθρου.
4) Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. ματαιώνεται και χωρίς νέα πρόσκληση συνέρχεται νέα Γ.Σ. και όποτε ορισθεί η νέα Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών του Συνδέσμου.
Μετά από τα παραπάνω εφόσον η Έκτακτη Γενική Συνέλευση τις Τρίτης 27 Φεβρουαρίου 2018, δεν βρεθεί σε απαρτία θα επαναληφτεί την επόμενη μέρα Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα. 
Το Δ.Σ. εφαρμόζοντας την παράγραφο 4 του άρθρου 14, αποφάσισε ομόφωνα πως στην περίπτωση που η Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν βρεθεί σε απαρτία όπως ορίζουν οι περιπτώσεις 1, 2 και 3 του άρθρου 14, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς καμία άλλη πρόσκληση την Τρίτη 1 Μαρτίου 20018 στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα. Δικαίωμα συμμετοχής σε εκείνη την Συνέλευση έχουν ΟΛΑ τα μέλη του Συνδέσμου ανεξαρτήτως της οικονομικής τους ενημερότητας. 

                                  Για το Δ.Σ.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καλαϊτζίδης Στέλιος                              Κραγιόπουλος Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου