Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

Γ΄ΕΠΣ Πιερίας: Το πρόγραμμα της περιόδου 2017-2018

1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
3 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
4 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
5 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
6 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ

2
1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
2 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
3 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
4 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
5 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
6 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
7 ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
3
1 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
4 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
5 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
6 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
7 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
4
1 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
2 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
3 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
5 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
6 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
7 ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
5
1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
2 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
3 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
5 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
6 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
7 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
6
1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
2 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
3 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
5 ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
6 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
7 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
7
1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
2 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
4 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
5 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
6 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
7 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
8
1 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
2 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
3 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
5 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
6 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
7 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9
1 ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
2 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
3 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
4 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
6 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
7 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
10
1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
3 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
4 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
6 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
7 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
11
1 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
3 ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
5 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
6 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
7 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
12
1 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
2 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
3 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
4 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
5 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
6 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
7 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13
1 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
3 ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
5 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
6 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
7 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
14
1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
2 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
3 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
4 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
5 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
6 ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
7 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
15
1 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
3 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
4 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
5 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
6 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
7 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
16
1 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
2 ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
3 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
4 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
5 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
6 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
7 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
17
1 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
2 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
3 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
6 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
7 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
18
1 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
3 ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
5 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
6 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
7 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
19
1 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
2 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
3 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
4 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
5 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
7 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
20
1 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
3 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
5 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
6 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
7 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
21
1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
2 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
3 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
4 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
5 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
6 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
7 ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
22
1 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
4 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
5 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
6 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
7 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
23
1 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
3 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
4 ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
5 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
6 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
7 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
24
1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
2 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
3 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
5 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
6 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
7 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
25
1 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
2 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
3 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
4 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
5 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
6 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
7 ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
26
1 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
2 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
3 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
5 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
6 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
7 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου