Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018

ΑΣΚ ΧΟΥΡΟΝ Κατερίνης: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Προς : Όλα τα μέλη του Αθλητικού Σωματείου Κατερίνης ΧΟΥΡΟΝ
Πρόσκληση 3ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ΑΣΚ ΧΟΥΡΟΝ σε εφαρμογή του άρθρου 17Β του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση την 28η Δεκεμβρίου 2017,
Σ υ γ κ α λ ε ί

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα  μέλη που θα γίνει,  την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 , στην αίθουσα των γραφείων του Σωματείου Γ.ΣΤΑΥΡΟΥ 4 και ώρα ενάρξεως την 11:00 π.μ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2017.
Κατοχύρωση εμβλήματος Συλλόγου και τροποποίηση του άρθρου στο Καταστατικό.
Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2017.
Εκλογή νεοσύστατου Δ.Σ. και Εξ. Ε.
Ανάγνωση και έγκριση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 2018.
Συζήτηση για θέματα χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 21/01/2018, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 12:00 μ.μ.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η συνδρομή για το έτος 2018, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 30 Ευρώ.
Το ΔΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου