Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018

Παράταση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΥΑ Κατερίνης

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης  είναι σε  θέση να ενημερώσει τους καταναλωτές του Δήμου Κατερίνης, ότι σύμφωνα με το Ν.4508/2017 ΦΕΚ 200/Α/22-12-2017 και άρθρο 41, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που εντάσσονται στο Ν. Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) άρθρο 52 για ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες  έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30/09/2017, προς τη ΔΕΥΑ Κατερίνης παρατείνονται μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη, λόγω της κήρυξης του Δήμου Κατερίνης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (Α’102).

Σας υπενθυμίζουμε του παρακάτω όρους της ρύθμισης:

Οι οφειλές καταβάλλονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, ως εξής:   

- εφάπαξ με απαλλαγή 100%

- 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 80%

- 25 έως 48  δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 70%

- 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 60%

- 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 50%. 

Ελάχιστο ποσό δόσης 20,00 €.

Οι τρέχοντες λογαριασμοί που θα εκδοθούν κατά τη διάρκεια του διακανονισμού θα πρέπει να πληρώνονται  εμπρόθεσμα, διαφορετικά σημαίνει απώλεια της ρύθμισης.

Επίσης, απώλεια τη ρύθμισης θα συνεπάγεται, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις

- εάν καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών
- εάν δεν εξοφλούνται οι τρέχοντες λογαριασμοί.

Επωφεληθείτε από τους ευνοϊκούς  όρους  της  ρύθμισης  για την αποπληρωμή των οφειλών σας. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  2351045309 - 2351045327.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου