Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Προσλήψεις στον Δήμο Κατερίνης για κάλυψη έκτακτων αναγκών με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Στην πρόσληψη 90 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων θα προχωρήσει ο δήμος Κατερίνης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή και το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων.
Η διάρκεια της απασχόλησης όπως προβλέπει ο νόμος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες  από την κήρυξη της έκτακτης ανάγκης και η σύμβαση μετά την παρέλευση του χρόνου δε μπορεί να παραταθεί, παρά μόνο εάν εκτιμηθεί ότι οι ανάγκες που προέκυψαν θα συνεχιστών και πέραν του οκταμήνου.
Οι προσλήψεις θα γίνουν με απόφαση και υπογραφή δημάρχου όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις και ο ΑΣΕΠ θα εξετάσει εάν έχουν τηρηθεί τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις.

Οι  ειδικότητες  και η διάρκεια της σύμβασης

Οι 90 θέσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες: Δ.Ε χειριστών μηχανημάτων έργων οκτώ θέσεις από την υπογραφή της σύμβασης έως  14-7-2018, δύο θέσεις Δ.Ε χειριστών γεωργικού ελκυστήρα από την υπογραφή της σύμβασης έως 14-7-2018 , έξι θέσεις Δ.Ε οδηγών για πέντε μήνες από υπογραφή της σύμβασης, τρεις θέσεις Δ.Ε ηλεκτρολόγων από την υπογραφή της  σύμβαση έως 14-7-2018, δυο θέσεις Δ.Ε υδραυλικών για πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης,  έξι θέσεις Δ.Ε οικοδόμων από την υπογραφή της σύμβασης έως 14-7-2018, τρεις θέσεις ελαιοχρωματιστών για έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δυο θέσεις πολιτικών μηχανικών για έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης,  δύο θέσεις Π.Ε αρχιτεκτόνων μηχανικών για έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δυο θέσεις Π.Ε ή Τ.Ε τοπογράφων μηχανικών για επτά μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, τέσσερις  θέσεις  Τ.Ε μηχανικών έργων υποδομής ή δομικών έργων για έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δυο θέσεις Τ.Ε ηλεκτρολόγων μηχανικών για πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης,  οκτώ θέσεις ΥΕ εργατών για πέντε μήνες από την υπογραφή της  σύμβασης,  τέσσερις θέσεις  ΥΕ βοηθών ηλεκτρολόγων από την υπογραφή της σύμβασης έως 14-7-2018,  δυο θέσεις ΥΕ βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών εργασιών για πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης,  δώδεκα (12) θέσεις ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών από την υπογραφή της σύμβασης έως 14-7-2018,  πέντε θέσεις ΥΕ βοηθών ελαιοχρωματιστών για έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, τρεις θέσεις ΥΕ βοηθών ξυλουργών από την υπογραφή της σύμβασης έως 14-7-2018, δώδεκα  (12) θέσεις ΥΕ βοηθών ασφαλτοστρώσεων για επτά μήνες από την υπογραφή της σύμβασης , και τέλος δυο θέσεις ΥΕ βοηθών Τεχνιτών μεταλλικών κατασκευών από την υπογραφή της σύμβασης έως 14-7-2018.
Πηγή: Ολύμπιο Βήμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου