Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου - Ολύμπου

«Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου».
Καλείστε εκ νέου σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω μη ύπαρξης απαρτίας στις 15-11-2017, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, Αγίου Νικολάου 15, στις 22.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, με μοναδικό θέμα   ημερήσιας διάταξης :

1. Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Δίου – Ολύμπου, οικονομικού έτους  2018 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου και  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο για το οικονομικό έτος  2018. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος). 
                                             

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική  Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 22.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος). 
2. Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 74.528,04 €  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων του Δήμου και αναμόρφωση προϋπολογισμού.   (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).                                     
3. Τροποποίηση της αριθμ. 5/2016 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό μελών για το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                  Παπαμιχαήλ Αθανάσιος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου