Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Πιερία! Αιτήσεις για τις αποζημιώσεις

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, τονίζει η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την έκδοση της σχετικής απόφασης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, με πρωτοβουλία της  κα Μαυρίδου και βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, ήδη απέστειλε στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών  αναγγελία πληγεισών - από έντονες υδατοπτώσεις λόγω των έκτακτων και έντονων καιρικών φαινόμενων που επικράτησαν, με την κωδική ονομασία "ΕΥΡΥΔΙΚΗ" - περιοχών, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία οριοθέτησης και καταγραφής ζημιών σε κτίρια που χωροθετούνται στους τρεις Καλλικρατικούς Δήμους της Πιερίας, Κατερίνης, Δίου - Ολύμπου, Πύδνας - Κολινδρού.

Η καταγραφή των ζημιών

Η καταγραφή θα γίνει με την υποβολή αιτήσεων των πληγέντων στους Δήμους όπου υπάγονται. Η αίτηση θα πρέπει - με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση και ακρίβεια - να περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό που να τεκμηριώνει τη ζημιά που έχουν υποστεί, την περιγραφή της κατεστραμμένης περιουσίας τους καθώς και μια εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης (επισκευής ή ανακατασκευής) ή αντικατάστασής της.

Η  κατεστραμμένη κινητή περιουσία τους δεν πρέπει να μετακινηθεί από το σημείο της καταστροφής, ενώ η ακίνητη περιουσία τους, δεν πρέπει να επισκευαστεί ή συντηρηθεί μέχρι την καταγραφή τους από την "Επιτροπή Ελέγχου, Καταγραφής και Αποτίμησης ζημιών".

Διενέργεια αυτοψίας

Στη συνέχεια, επισημαίνει η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, θα διενεργηθούν αυτοψίες από "Επιτροπή Ελέγχου, Καταγραφής και Αποτίμησης ζημιών", που συστήνεται από την Περιφερειακή Ενότητα, για να γίνει καταγραφή των ζημιών και συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (τα ανωτέρω ή/και επιπρόσθετα, ανάλογα την ζημιά) σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων. Ειδικότερα στην περίπτωση των πλημμυρών καταγράφεται και το ύψος της στάθμης του νερού στα πληγέντα κτίρια. Η οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, η διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, η χορήγηση δανείων, επιχορηγήσεων κλπ, ρυθμίζονται με εισήγηση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. προς τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Οριοθέτηση της περιοχής

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο, επισημαίνει  η κα  Μαυρίδου, περί αποκατάστασης των ζημιών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που πλήττονται από πλημμύρες, θα πρέπει προηγουμένως να έχει οριοθετηθεί η περιοχή ως πληγείσα από πλημμύρες (πλημμυρόπληκτη).

Για περισσότερες πληροφορίες παρέχονται  στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, στα τηλέφωνα 2351 351 200 & 2351 351 326 (όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00 με 14:00), με fax στο 2351 351 249 και ηλεκτρονικά στο polpro@pieria.pkm.gov.gr

Στον Δήμο Κατερίνης

Να καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Κατερίνης,   καλούνται όσοι υπέστησαν ζημίες σε κατοικίες (κτιριακές εγκαταστάσεις και οικοσκευή), από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία έπληξαν το Δήμο Κατερίνης κατά το χρονικό διάστημα 15/11/  έως 18/11/2017.

Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις αφορούν αποκλειστικά:στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης. Δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα όπως βοηθητικοί χώροι, αποθήκες κ.λ.π.). Στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός, κ.λ.π.)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αίτηση (συμπληρώνεται στο Δήμο Κατερίνης). Στοιχεία απόδειξης ότι η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια κατοικία του αιτούντος ιδιόκτητη η ενοικιαζόμενη (συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή ένορκη βεβαίωση ή αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ, κ.α.). Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την οικεία Εφορία, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης.  Αντίγραφο Εντύπου Ε9. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συνιδιοκτησίας ή συγκατοίκησης, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών κατόπιν εξουσιοδότησης, που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Μέχρι τις 1 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Κατερίνης, 2ος όροφος, γραφείο 11, μέχρι την Παρασκευή 01/12/2017. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.: 23513 50492 / 23513 50489.

 η απόφαση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας αφορά της κάτωθι περιοχές:

1. ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

·Δημοτική Κοινότητα ΕΛΑΦΙΝΑΣ: Τ. Κ. Αρωνά, Τ. Κ. Ελάφου,

            Τ. Κ. Εξοχής, Τ. Κ. Καταλωνίων, Τ. Κ. Λαγορράχης,

            Τ. Κ.Μοσχοποτάμου, Τ. Κ. Παλαιού Κεραμιδίου, Τ. Κ. Τριλόφου

·Δημοτική Ενότητα ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Δ. Κ. Κατερίνης,

            Δ. Κ. Σβορώνου, Τ. Κ. Άνω Αγίου Ιωάννου, Τ. Κ. Γανοχώρας,

            Τ. Κ. Νεοκαισαρείας

·Δημοτική Ενότητα ΚΟΡΙΝΟΥ: Δ. Κ. Κορινού, Τ. Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννου, Τ. Κ. Κούκκου, Τ. Κ.Νέας Τραπεζούντος, Τ. Κ. Σεβαστής

·Δημοτική Ενότητα ΠΑΡΑΛΙΑΣ: Δ. Κ. Καλλιθέας, Δ. Κ. Περιστάσεως,

            Τ. Κ. Παραλίας

·Δημοτική Ενότητα ΠΕΤΡΑΣ: Δ. Κ. Λόφου, Τ. Κ. Αγίου Δημητρίου,

            Τ. Κ. Μηλιάς (Κάτω Μηλέας), Τ. Κ. Μοσχοχωρίου,

            Τ. Κ. Φωτεινών

·Δημοτική Ενότητα ΠΙΕΡΙΩΝ: Τ. Κ. Βρίας, Τ. Κ. Ελατοχωρίου,

            Τ. Κ. Ρητίνης


2. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ,

·Δημοτική Ενότητα ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ: Δ. Κ. Λεπτοκαρυάς. Δ. Κ. Πλαταμώνος, Τ. Κ. Παντελεήμονος, Τ. Κ. Πόρων, Τ. Κ. Σκοτίνης

·Δημοτική Ενότητα ΔΙΟΥ: Δ. Κ. Βροντούς, Δ. Κ. Καρίτσης,

            Τ. Κ. Αγίου Σπυρίδωνος, Τ. Κ. Δίου, Τ. Κ. Κονταριωτίσσης,

            Τ. Κ. Νέας Εφέσου

·Δημοτική Ενότητα ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ: Δ. Κ. Λιτοχώρου


3. ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

·Δημοτική Ενότητα ΑΙΓΙΝΙΟΥ: Δ. Κ.Αιγινίου, Τ. Κ. Καταχά

·Δημοτική Ενότητα ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Δ. Κ. Κολινδρού, Τ. Κ. Καστανέας,

            Τ. Κ. Λιβαδίου, Τ. Κ. Ρυακίων

·Δημοτική Ενότητα ΜΕΘΩΝΗΣ: Τ. Κ. Μακρυγιάλου, Τ. Κ. Μεθώνης,

            Τ. Κ. Νέας Αγαθουπόλεως, Τ. Κ. Παλαιού Ελευθεροχωρίου

·Δημοτική Ενότητα ΠΥΔΝΑΣ: Τ. Κ. Αλωνίων, Τ. Κ.Παλαιόστανης,

            Τ. Κ. Πύδνας, Τ. Κ. Σφενδαμίου

Η ισχύς της χρονικής περιόδου που οι ανωτέρω περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, ορίζεται σε δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και 15.01.2018
Πηγή: Ολύμπιο Βήμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου