Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

Δήμος Δίου – Ολύμπου: Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων για Διενέργεια Αυτοψιών σε ΟΙΚΙΕΣ Πληγέντων απο τις Πλημμύρες

Καλούνται όσοι υπέστησαν ζημίες σε κατοικίες (κτιριακές εγκαταστάσεις και οικοσκευή)  από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που έπληξαν το Δήμο Δίου - Ολύμπου κατά το χρονικό διάστημα 15-11-  έως 18-11-2017, να καταθέσουν αίτηση στο Δήμο Δίου – Ολύμπου.
Οι αιτήσεις αφορούν αποκλειστικά:

•στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης – κύρια κατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (όπως βοηθητικοί χώροι, αποθήκες κ.λ.π.)
•στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός, κ.λ.π.)
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Δήμο Δίου - Ολύμπου).
2. Στοιχεία απόδειξης ότι η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια κατοικία του αιτούντος ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη (συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή ένορκη βεβαίωση ή αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ, κ.α.)
3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την οικεία Εφορία, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης.
4. Αντίγραφο Εντύπου Ε9
5. Φωτογραφικό υλικό
6. Περιγραφή Ζημιών και Εκτίμηση κόστους (εντός της αίτησης)
7. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συνιδιοκτησίας ή συγκατοίκησης, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών κατόπιν εξουσιοδότησης, που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Δίου - Ολύμπου, μέχρι την Παρασκευή 08/12/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.: 2352350143.


ΑΙΤΗΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ:………………………..

«Για διενέργεια αυτοψίας σε κατοικία και οικοσκευή που υπέστη ζημίες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα από  15-11-2017 εως 18-11-2017»                             ΠΡΟΣ:

             ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ


1. Στοιχεία Αιτούντα (Συμπληρώνονται όλα υποχρεωτικά)
                                                                
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………..
ΟΝΟΜΑ: ………………………………….
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:………………………......
ΑΔΤ…………………………………………
ΑΦΜ………………………………………..
ΤΗΛ.:……………………………………….
ΚΙΝΗΤΟ:…………………………………..

2. Διεύθυνση Κατοικίας (πληγείσας)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός Πιερίας
Δήμος Δίου – Ολύμπου
Δημοτική Ενότητα:………………………

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:……………………………
ΟΔΟΣ: ……………………………………
ΑΡΙΘΜΟΣ: ………………………………
ΠΟΛΗ:……………..…………………….
ΤΑΧ.ΚΩΔ.:……………………………….

Συνημμένα δικαιολογητικά
1.Στοιχεία απόδειξης ότι η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια κατοικία του αιτούντος ιδιόκτητη η ενοικιαζόμενη (συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή ένορκη βεβαίωση ή αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ, κ.α.) 
      2.Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την οικεία Εφορία, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης. 
3.Αντίγραφο Εντύπου Ε9
4.Φωτογραφικό υλικό

5.Εκτίμηση Κόστους……………………………………….. 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
     
Ο αιτών
(Συνέχεια περιγραφής)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου