Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕ EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Καλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (19η)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 2o: Λήψη απόφασης για έγκριση και παραλαβή των τευχών της 1ης και 2ης φάσης του έργου «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη καθώς προκύπτει ανάγκη: 1) εγγραφής στον προϋπολογισμό της  4ης δόσης της σχολικής επιχορήγησης προκειμένου να αποδοθεί πριν τη λήξη του οικονομικού έτους και 2) άμεσης κατάθεσης στη Διαχειριστική Αρχή των τευχών της 1ης και 2ης Φάσης για την έγκριση του έργου: «Βιοκλιματικές Αναπλάσεις στο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και διαδρομών πεζών και ποδηλάτων»

Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου