Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης - Ψήφιση του προϋπολογισμού

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 266 του ν.3852/2010, που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Κατερίνης
(αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1o: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος


Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου