Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε.Πιερίας: ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ
Από το τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Επαγγελμάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π. Ε. Πιερίας, σας ενημερώνουμε ότι στις 31-12-2018 λήγει η παράταση για την αντικατάσταση των αδειών ή αναγγελιών που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία μας με παλαιότερες διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α’/2017)

Η  αντικατάσταση αδειών αφορά τα επαγγέλματα των:
Χειριστών, Υδραυλικών, Ψυκτικών, Οξυγονοκολλητών, Ηλεκτροσυγκολλητών, Πρακτικών Μηχανικών, Εγκαταστατών Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων. 

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, οι άδειες οι οποίες δεν έχουν αντικατασταθεί ακυρώνονται.

Οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα του τμήματος 2351351135 και 2351351129 προκειμένου να ενημερώνονται για την διαδικασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου