Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΠΠΠΕ) - Οι σχολές της ΕΠΟ είναι αναγνωρισμένες και απο ποιούς γίνονται??

Επιστολή - αναφορά στον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, Νίκο Βούτση, απέστειλε η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΠΠΠΕ) , διαμαρτυρόμενη για το γεγονός πως οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση στο ποδόσφαιρο απαγορεύεται να προσληφθούν ως προπονητές ποδοσφαίρου, παρότι κατέχουν «άδεια προπονητή ποδοσφαίρου», από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ).

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

«ΠΡΟΣ
Τον Κύριο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ
Του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», το οποίο εδρεύει στην οδό Μ. Ασίας 54, Αθήνα, όπως νομίμως εκπροσωπείται (Πρόεδρος: Χαράλαμπος Ρέλλας, 6939493817, footballcoachesunivercitydegre@gmail.com).

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) απαγορεύει και δεν επιτρέπει την πρόσληψή μας, ως προπονητών ποδοσφαίρου, στα ποδοσφαιρικά σωματεία, παρότι είμαστε πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, και έχουμε «άδεια προπονητή ποδοσφαίρου», από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Επιτρέπει όμως την πρόσληψη ως προπονητών όσων έχουν παρακολουθήσει σεμιναριακά μαθήματα στις «σχολές» της ΕΠΟ, που παλιότερα κάποιοι δεν είχαν ούτε απολυτήριο Γυμνασίου και κάποιοι σήμερα δεν έχουν ούτε πτυχίο ΑΕΙ.

Και δε μας επιτρέπει την πρόσληψη παρότι η γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής του «Συνηγόρου του Πολίτη» είναι ότι «εξαιρούμεθα της υποχρέωσης εξασφάλισης της εν λόγω ταυτότητας για την άσκηση του επαγγέλματος ‘προπονητής ποδοσφαίρου’»,

Γι’ αυτό ανακύπτουν κάποια ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουν οι αρμόδιοι Υπουργοί Παιδείας και Αθλητισμού.
α) Οι «σχολές» αυτές της ΕΠΟ είναι αναγνωρισμένες;
β) Με βάση ποιό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργούν;
γ) Ποιοί διδάσκουν στις «σχολές» αυτές;

– Είναι καθηγητές Πανεπιστημίου; Έχουν άδεια γι’ αυτή τη διδασκαλία από τη
σύγκλητο του Πανεπιστημίου;
– Για τη διδασκαλία αυτή εισπράττονται χρήματα;
– Η διαχείριση των χρημάτων αυτών γίνεται από τον ειδικό λογαριασμό του
Πανεπιστημίου, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις;

δ) Όλο αυτό το σύστημα είναι νόμιμο;

ε) Τα προγράμματα σπουδών, των «σχολών» αυτών από ποιους καταρτίζονται;

στ) Από ποιες διατάξεις διέπεται η λειτουργία τους, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;

ζ) Ποιος έχει την ευθύνη λειτουργίας αυτών των σχολών; Και πώς κρίνεται επαρκές
το πρόγραμμα παρακολούθησης κάποιων ωρών, όταν δεν «κρίνεται επαρκές» ένα
πτυχίο τεσσάρων ετών πανεπιστημιακών σπουδών και μια άδεια προπονητή
ποδοσφαίρου του αρμόδιου Υπουργείου Αθλητισμού, της Ελληνικής Δημοκρατίας;

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,

Είναι κρίσιμο να μας δοθούν οι απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα. Γιατί με τη συμπεριφορά της ΕΠΟ και την ανοχή του Υπουργείου Αθλητισμού υποχρεωνόμεθα σε ανεργία, νέοι επιστήμονες, οικογενειάρχες, πολίτες με υποχρεώσεις.

Αθήνα, 1-11-2018
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας
Χαράλαμπος Ρέλλας       Ευάγγελος Κουτσογιάννη»
Πηγή: voria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου