Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018

«Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 10.10.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ,, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τη συζήτηση του παρακάτω ενός και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού,  αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2017 Δήμου Δίου – Ολύμπου και ορισμός ελεγκτή για τη χρήση 2018.  Εισηγητής Καπούτας Νικόλαος, ορκωτός λογιστής, Αδαμοπούλου Γαρυφαλλιά, Δημοτική Υπάλληλος

                                                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                         Αθανάσιος Παπαμιχαήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου