Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Ιουλίου-Αυγούστου 2018 στο Νομό Πιερίας

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κατερίνης ανακοινώνει ότι
η πληρωμή  των προνοιακών επιδομάτων που αφορά στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2018 θα πραγματοποιηθεί στις 17/09/2018 μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

Η Αντιδήμαρχος
Μακρίδου Παρθένα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου