Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Τμήμα Κτηνιατρικής Πιερίας-Ανακοίνωση προς χοιροτρόφους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΥΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
Το Τμήμα Κτηνιατρικής Πιερίας ενημερώνει οτι λόγω άρσης δασικής ρυθμιστικής διάταξης Εκτατικής και Ημισταβλισμένης Χοιροτροφίας σε δάση και δασικές εκτάσεις
οι δικαιούχοι χοιροτρόφοι υποχρεούνται εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών να περιορίσουν εντός των σταβλικών ή περιφραγμένων εγκαταστάσεων τους την ασκούμενη εκτατική και ημισταβλισμένη χοιροτροφία.
   Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Δ/νση Δασών Πιερίας στο τηλέφωνο 2313309734.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου